Oferta

- Badania nieniszczące spoin (VT, PT, MT, UT),
- Badania twardości
- Badania grubości powłok antykorozyjnych
- Kontrola jakości (również stały nadzór, prowadzenie ZKP)
- Dokumentacje odbiorowe, powykonawcze
- Nadzór spawalniczy (w tym stały nadzór jako Główny spawalnik wg PN-EN ISO 14731
- Wdrożenie obowiązujących norm EN 1090, EN ISO 3834 i innych
- Konstrukcje stalowe (materiały, przepisy, normy, rysunki, obliczenia)

Arrow
Arrow